Ιστορικά Στοιχεία - Σκοπός

Ιστορικό

Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ) ή Φυλακές Ανηλίκων, αποτελεί ένα χώρο κράτησης για νεαρούς - έφηβους κρατουμένους ηλικίας από 15-21 ετών.

Τον Φεβρουάριο του 1998 με υπουργική απόφαση (αριθ.26248/17-2-1998) που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθ. ΦΕΚ 198/4-3-1998 Τεύχος Β΄, μεταφέρθηκε από τον Κορυδαλλό στον Αυλώνα και μετονομάσθηκε από Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων (ΣΚΑ) σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ).

Σήμερα στο κατάστημά μας κρατούνται πάνω από 400 κρατούμενοι από τους οποίους οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα καθώς και έλλειψη οικογενειακού στηρίγματος.

Στο κατάστημα λειτουργεί σχολείο (Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο) που υπάγεται στο εθνικό σύστημα παιδείας στο οποίο υλοποιούνται πολλά προγράμματα όπως αγωγής, υγείας, περιβάλλοντος και πολλά πολιτιστικά.

Η υποστήριξη των ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων παρέχεται από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΚΝΑ (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι) σε καθημερινή βάση, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Επίσης υπάρχει και συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχεται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ΚΕΘΕΑ-Στροφή, σε παιδιά που έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την προετοιμασία τους για ένταξη σε Θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός φυλακής.

Τόσο η διεύθυνση όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπέρμαχοι της ιδέας της ανοιχτής φυλακής προς την κοινωνία υποστηρίζοντας πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα από διάφορους φορείς, όπως αυτό που θεσμοθετήθηκε από το προηγούμενο έτος (2012). Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου ΣΕΚΑ μέσω του εκπαιδευτικού του φορέα του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.) και τη δημιουργία εξειδικευμένων κύκλων σπουδών που παρέχουν πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας στους σπουδαστές.

Επίσης, γίνονται μαθήματα θεάτρου και μουσικής σε συνεργασία με εθελοντές καλλιτέχνες. Η θεατρική ομάδα έχει δώσει σειρά παραστάσεων σε προσκεκλημένους του ΕΚΚΝΑ όσο και σε κρατουμένους σ άλλες φυλακές. Η δε μουσική ομάδα πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις στο Κατάστημα, κάποιες από τις οποίες προς τιμήν γνωστών καλλιτεχνών που καλούνται και παρευρίσκονται.

Επιπροσθέτως, η Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδας «Παλαμήδης ο Ευβοεύς», διδάσκει εθελοντικά σκάκι ενώ έχουν διοργανωθεί και σκακιστικά τουρνουά.

Τέλος, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις χορού, φωτογραφίας, ζωγραφικής τοίχου, ψυχαγωγικές και θεατρικές.

Ηθική, οικονομική και υλική υποστήριξη παρέχουν σε εβδομαδιαία βάση εθελοντές από διάφορους χριστιανικούς συλλόγους.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Η πολιτική μας στηρίζεται στο τετράπτυχο: Ασφάλεια, Ανθρωπιστική μεταχείριση, Διαπαιδαγώγηση, Αποκατάσταση-Επανένταξη

Κύριο μέλημά μας είναι:

α) Η ασφαλής κράτηση των νεαρών κρατουμένων. Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης μέσα στο χώρο των Φυλακών, με τον σεβασμό και την πιστή εφαρμογή των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης των ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμβάσεις και τους νόμους που εκδίδονται.

β) Η ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση ένεκα φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των κρατουμένων.

γ) Η διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενισχύοντας παράλληλα τον αυτοσεβασμό και την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των κρατουμένων με την παροχή σ’ αυτούς ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργικής ψυχαγωγίας, προβληματισμού, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.

δ) Η καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.

ε) Η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης του αριθμού των υπότροπων κρατουμένων με την ηθική, ψυχολογική, προσωπική και κοινωνική υποστήριξή τους για μια όσο το δυνατό πιο ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

στ) Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που παρέχονται στο κατάστημα για την ανάπτυξη των κτιριακών του εγκαταστάσεων, τον εμπλουτισμό των σωφρονιστικών προγραμμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Αυτό το οποίο όμως πρέπει να αναφέρουμε είναι πως ο πρωταρχικός στόχος του καταστήματος δεν είναι η τιμωρία αλλά ο σωφρονισμός. Ο κρατούμενος πρέπει να βγεί από το ίδρυμα κράτησης καλύτερος και όχι χειρότερος. Η παραβατική πράξη που διεπράχθη δεν πρέπει να ταυτίζεται με τον αιώνιο στιγματισμό του και με την παρεμπόδιση της κοινωνικής του ανάπτυξης. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως κάτι τέτοιο θα φέρει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στον κρατούμενο, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο θα επανενταχθεί αργά η γρήγορα.

         Πιστεύουμε ότι στο πρόσωπο του εκάστοτε κρατούμενου δεν πρέπει να βλέπουμε έναν εχθρό, αλλά τον ίδιο μας τον εαυτό, μιας και το πρόσωπο των φυλακών αντικατοπτρίζει την εικόνα κοινωνίας μας.

 

 

 

?>